Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku organizował OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO w ramach projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”, które odbyło się w dniach 21 – 22 kwietnia 2015 r. w JM HOTEL, ul. Grzybowska 45, 00 – 844 Warszawa. Ze szczegółowymi informacjami o forum można zapoznać się tutaj.