Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku wraz z Gminą Miasto Płock oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli mają zaszczyt zaprosić na OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO w ramach projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”, które odbędzie się w dniach 21 – 22 kwietnia 2015 r. w JM HOTEL, ul. Grzybowska 45, 00 – 844 Warszawa.