technik hotelarstwa

technik hotelarstwa

planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usugi hotelarskie, ustala zestaw oferowanych usug hotelarskich, sposób ich wiadczenia oraz opracowuje polityk handlow. Technik hotelarstwa wspópracuje z innymi instytucjami oferujcymi usugi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski.

Praca dla technika hotelarstwa: Zakady hotelarskie, biura turystyczne, administracja samorzdowa, domy wczasowe, sanatoria, schroniska itp., na stanowiskach wymagajcych wiedzy w zakresie hotelarstwa i turystyki. Po uzyskaniu niezbdnego dowiadczenia zawodowego technik hotelarstwa moe równie prowadzi samodzieln dziaalno gospodarcz.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl