Upowaznienie nr 85/Z/2011 do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, dnia 30 listopada 2011 roku udzieliła upoważnienia Zasadniczej Szkole Zawodowej Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodzie: Fryzjer.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane będą w naszych pracowniach fryzjerskich. Zapraszamy do galerii


 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl