Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia z ochroną imprez masowych
Termin szkolenia: 

Warunki uczestnictwa w kursie
- ukończone 21 lat
- zaświadczenie o niekaralności
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu pracownika ochrony

Egzamin
Osoby ubiegające się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego  stopnia, składają egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez  Komendanta wojewódzkiego Policji. Komendant  powołuje komisję i organizuje egzamin nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, powiadamiając o jego terminie i miejscu Komendanta Głównego Policji.
W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji w liczbie nie większej niż trzech,  w tym uprawnieni do przeprowadzania egzaminu z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzelec-twa,
2) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony spośród oficerów komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
3) przedstawiciel prokuratora wojewódzkiego,
4) dwaj przedstawiciele wojewody, w tym jeden lekarz,
5) rzeczoznawca systemów zabezpieczających.
 
Komisja przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez komendanta wojewódzkiego Policji.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl