Stawiam na aktywność!Tytuł projektu: „Stawiam na aktywność!”.

Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.

Celem głównym projektu było: aktywizacja edukacyjno-zawodowa i wzrost zatrudnienia wśród 30 osób biernych zawodowo, w tym 60% kobiet i 40% mężczyzn, w wieku 30+, należących do grup defaworyzowanych (kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby w wieku 50+, o niskich kwalifikacjach), zamieszkujących obszary wiejskie powiatu płockiego w okresie X.2016-XII.2017 - poprzez wdrożenie programu diagnozy i doradztwa, szkoleń zwiększających umiejętności i kwalifikacje oraz staży zawodowych.

 
Planowane efekty:
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy; zwiększenie motywacji do wejścia/powrotu na ten rynek; zminimalizowanie barier osobistych; wzmocnienie samooceny,
 • nabycie nowych/podniesienie/zmiana kwalifikacji zawodowych/umiejętności oraz ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy,
 • nabycia doświadczenia zawodowego poprzez staże
 

Całkowita wartość projektu:  503 214,95 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 402 571,96 zł


W ramach projektu realizowane było:
I.  Wsparcie psychologiczno – doradcze:
 • diagnoza indywidualnej sytuacji uczestników/uczestniczek,
 • dyżur doradcy zawodowego,
 • warsztaty kreowania własnego wizerunku,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 
II. Bezpłatne szkolenia:
 • systemy fotowoltaiczne,
 • ekotechnolog w budownictwie,
 • opiekun osób starszych,
 • sortowacz surowców wtórnych
III. Staże zawodowe

Wsparcie towarzyszące: w ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymali bezpłatnie:
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering
 • oraz  zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Płocka,  stypendium szkoleniowe i stażowe.
Termin rekrutacji: listopad – grudzień 2016 r.

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partner projektu:
Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
Ul. Stary Rynek 8
09-400 Płock
tel. 24 3649989

Okres realizacji: 01.10.2016 – 20.12.2017 r.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl