CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PLOCK DLA RODZINY 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku przystąpił jako partner do projektu pt. „CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PŁOCK DLA RODZINY”  realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku zrealizuje zadanie dotyczące  aktywizacji zawodowej, które zawiera organizację dla  uczestników/uczestniczek projektu następujących kursów:

  • Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
  • Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  • Obsługa magazynu
  • Fakturzysta- sprzedawca-magazynier
  • Monter urządzeń energii odnawialnej

Ponadto przez cały okres realizacji kursów zostanie zapewniona opieka nad dziećmi uczestników/uczestniczek projektu.
 
Więcej o projekcie: http://mopsplock.eu/portal/pl/projekty_unijne_w_realizacji.html
 
Lider projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Wolskiego 4, II piętro, pokój 201
Tel. 24 364 02 45
 
 
Partner projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Tel. 24 264 22 77

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl