Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE

Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE
 

 

Projekt pn. „Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE” dofinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna” w ramach umowy nr 581/2015/Wn-50/EE-EE/KU/D.

Misją i głównym celem działalności Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE jest:
 

- zwiększanie świadomości społeczeństwa w obszarze OZE i korzyści płynących ze stosowania ekologicznych rozwiązań (osiągnięcie tzw.efektu ekologicznego),

- zwiększanie dostępu do nabywania kwalifikacji i umiejętności w obszarze zielonej gospodarki poprzez organizację szkoleń, kursów, kierunków kształcenia w formach szkolnych,

- wypełnianie luki związanej z brakiem skutecznych narzędzi upowszechniania i propagowania świadomości ekologicznej.

Kwota dotacji: 258 275 zł

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 288 458 zł

 
Oferta Centrum skierowana jest przede wszystkim do:

 • uczniów szkół i dzieci w przedszkolach,
 • nauczycieli i doradców zawodowych,
 • osób niepracujących i poszukujących pracy,
 • przedsiębiorców, osoby pracujące,
 • przedstawicieli placówek oświatowych,
 • każdej osoby zainteresowanej jego działalnością.

W ramach wsparcia otrzymanego z NFOŚiGW Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku zakupił i wyposażył pracownie Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE w Płocku w takie urządzenia jak, m.in.:

 • Gruntową pompę ciepła;
 • Powietrzną pompę ciepła;
 • Pompa monoblokowa CWU;
 • Hybrydowy kolektor słoneczny PV;
 • Kolektor słoneczny AL – słoneczny kolektor płaski z absorberem aluminiowym;
 • Kolektor słoneczny Cu – słoneczny kolektor płaski z absorberem miedzianym;
 • Panel fotowoltaiczny 250Wp;
 • Turbina wiatrowa;
 • AKPiA dla systemów solarnych.
 • Stacja pompowa do napełniania systemów solarnych i pomp ciepła;
 • Kamera termowizyjna;
 • Multimetr uniwersalny;
 • Refraktometr.
I wiele innych.

Centrum posiada również biblioteczkę, umożliwiającą  wypożyczenie i zapoznanie się z materiami dydaktycznymi – książkami i podręczniki z zakresu OZE (łącznie około 40 pozycji).

 

Zapraszamy wszystkie osoby i grupydo odwiedzenia Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE przy ul. Ułańskiej 1 w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w weekendy zjazdowe oraz w terminach dogodnych po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

              

              

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl