Szkoła Podstawowa


 

OFERTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU

Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.

Podstawą zgłoszenia dziecka do szkoły jest wypełnienie „Podania o przyjęcie do szkoły” i złożenie w sekretariacie.

Na wniosek rodziców do klasy pierwszej może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkiem:
• odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. „0”) lub
• uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o przyśpieszeniu nauki szkolnej.
 

NAUKA BEZPŁATNA !
 

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl