Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień

Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi przecinarek do nawierzchni w zakresie III klasy uprawnień.

Opis: Czas trwania szkolenia: 44 godziny

Wymagania: - ukończone 18 lat, - wykształcenie co najmniej podstawowe, - aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl