Symuluj i eksperymentuj już w Gimnazjum

Tytuł projektu:Symuluj i eksperymentuj już w Gimnazjum

Cel głównym projektu były:

Celem głównym projektu było podniesienie u uczniów/uczennic Gimnazjum ZDZ w Płocku kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel został osiągnięty dzięki realizacji programu rozwojowego, pozwalającemu podnieść poziom kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów poprzez realizację zajęć z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, językowych i informatycznych. Przewidywany program wykraczał poza podstawę programową i oparty jest m.in. na metodzie eksperymentu.

 
Planowane efekty:

  • Podniesienie kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów,
  • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych uczniów,
  • przyrost wiedzy przedmiotowej uczniów,
  • poszerzenie umiejętności uczniów wykraczających poza podstawę programową
  • zwiększenie umiejętności nauczania przez nauczycieli przedmiotów z zastosowaniem TIK
Całkowita wartość projektu: 179 187,50 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 143 350,00 zł

Grupa docelowa: Grupę docelową stanowili min. 35 uczniów/uczennic klas III uczących się w gimnazjum ZDZ w Płocku (16dz.i 19chł.) oraz 6 nauczycieli/ek (5K i 1M) tj. osób pracujących zamieszkujących i/lub uczących się na terenie województwa mazowieckiego.

Kierunki wsparcia:

I. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez:  
· zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz eksperymentalne w ramach:
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych (chemia, biologia, geografia, fizyka)
- języków obcych (j. angielski i niemiecki)
· zajęcia językowe (w tym warsztaty wyjazdowe),
· zajęcia informatyczne (wykorzystanie  narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych TIK)-

II Podniesienie kompetencji uniwersalnych  uczniów (w tym: umiejętność uczenia się i rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej) poprzez:   

  • Warsztaty z robotyki,
  • Kurs szybkiego czytania i efektywnej nauki,
  • Warsztaty ABC przedsiębiorczości ,
  • Warsztaty w ramach Laboratorium Wsparcia Kompetencji Miękkich

III. Wsparcie nauczycieli w ramach korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

 
IV. Wsparcie dodatkowe:
·   poczęstunek podczas zajęć,
·   materiały dydaktyczne,
·   transport, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie NNW podczas wyjazdu na warsztaty językowe
 
Okres realizacji projektu: 03.09.2019 r. – 31.08.2019 r.
 
Udział w projekcie był bezpłatny

Beneficjent projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 264 22 77
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl