Kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodziezy

Najbliższy termin: 

Tematyka:
- Planowanie pracy wychowawczej wypoczynku - Organizacja pracy wypoczynku - Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników - Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno – obsługowym · Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Opis: Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do pełnienia obowiązków kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wymagania: nauczyciele, wychowawcy , inne osoby legitymujące się 3-letnim stażem pracy dydaktycznej lub wychowawczej, posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl