Kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Najbliższy termin:

Tematyka:
W programie m.in. : • Pierwsza pomoc przy urazach, krwotokach, złamaniach, zwichnięciach, • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa; defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED • Zasady postępowania przeciwwstrząsowego • Ewakuacja ze strefy zagrożenia • Wsparcie psychiczne poszkodowanych

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl