Księgowość dla samodzielnych księgowych

Tematyka: środki pieniężne, rozliczenia, rozrachunki, rzeczowy majątek trwały i obrotowy, rachunek kosztów, ewidencja przychodów ze sprzedaży, podatki, wynik finansowy i sprawozdawczość, kapitały i fundusze

Wymagania: wykształcenie średnie oraz 1 rok stażu w księgowości

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl