Kotły wodne i parowe na paliwo stałe, ciekłe i gazowe - obsługa
Najbliższy termin:

Tematyka: kotły wodne i parowe oraz urządzenia współpracujące z kotłami, aparatura kontrolno pomiarowa i zabezpieczenie kotłowni wg PN, zasady eksploatacji kotłów, instalacje CO, materiałoznawstwo, bhp i p.poż, podstawowe wiadomości z techniki cieplnej i paliw, zasady procesu spalania, instalacja cieplna.

Opis: Eksploatacja kotłów. Słuchacze otrzymują uprawnienia E lub D ważne na terenie całego kraju.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat, zaśw. lekarskie
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl