Kompetencje kluczowe na start! 

Tytuł projektu: „Kompetencje kluczowe na start!”
 

Cel główny projektu: podniesienie w okresie VIII.2016 – VII.2017 kompetencji kluczowych, informatycznych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 152 uczniów (w tym 60 % dziewcząt) z trzech szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gostynińskiego, a także wsparcie nauczycieli w stosowaniu form i metod sprzyjających kształtowaniu tych kompetencji i rozwój indywidualnego podejścia do ucznia na podstawie dokonanej diagnozy potrzeb szkół i uczniów tych szkół.


Planowane efekty:
- poprawa wyników w nauce,
- rozszerzenie kompetencji, uzyskanie kwalifikacji przez uczniów,
- rozszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli,  w tym nabycie wiedzy i umiejętności prowadzenia nowatorskich zajęć bazujących na metodzie eksperymentu.
- wdrożenie platformy współpracy szkoła-pracodawcy.
 
Całkowita wartość projektu:  1 697 590,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 358 072,64 zł
 

Czytaj dalej
 
Zawodowcy na start


  
Tytuł projektu: „Zawodowcy na start”

Poddziałanie: 10.3.1Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Cel główny projektu: dostosowanie kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, w szczególności w zakresie zacieśniania współpracy z pracodawcami, przyczyniające się do nabycia przez 49 uczniów (24 dziewcząt i 25 chłopców, w tym z grup defaworyzowanych) z klas III wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy – poprzez wdrożenie programu edukacyjnego, opartego na wynikach Diagnozy potrzeb Szkoły, obejmującego cykl zajęć specjalistycznych (w tym szkoleń), staży zawodowych oraz działań sieciujących w okresie X.2016 –IX.2017.

Planowane efekty:
 • rozwój kompetencji  osobistych i społecznych (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy   grupowej, kontakt z klientem itp.)
 • przybliżenie uczniom/uczennicom sytuacji i warunków panujących na rynku pracy, nowoczesnych technologii  w branży informatycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej,
 • podniesienie poziomu umiejętności uczniów/uczennic, nabycie kwalifikacji, zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu nauki,
 • zaznajomienie z dominującą współcześnie e-learningową  formą kształcenia
 
Całkowita wartość projektu: 438 937,50 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 351 150,00 zł

Grupa docelowa: 49 uczniów klas III uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich, Technik Informatyk oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych i zamieszkujących województwo mazowieckie.

Zadania:
I.        Dodatkowe zajęcia specjalistyczno – doradcze:
1.       Specjalistyczne zajęcia doradcze
 • dyżur doradcy zawodowego
2.       Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich
 • zajęcia grupowe
 • spotkania indywidualne
 • 3.       Zajęcia specjalistyczne branżowe z pracodawcami
4.       Zajęcia specjalistyczne w postaci szkoleń
 • Graficzna stylizacja fryzur
 • Kelner
 • Barista – Barman
 • Grafika komputerowa
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + egzamin UDT i wymiana butli gazowych
 • opracowanie, wdrożenie platformy e – learningowej dla uczniów
II.      Współpraca z pracodawcami – staże i networking:
1.       Staże
2.       Samorządowa Rada Szkolnictwa Zawodowego

Wsparcie towarzyszące: w ramach projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie:
 • bezpłatną naukę w ramach planowanych zajęć,
 • catering podczas zajęć,
 • zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Płocka (podczas realizacji staży zawodowych),
 • materiały dydaktyczne.
Okres realizacji: 01.10.2016 – 20.09.2017 r.
 
Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 - 20.08.2015

Cel główny projektu:
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in.dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności 70 uczniów (min. 40% dziewcząt) do przyszłego zatrudnienia

Czytaj dalej
 
Akademia aktywności

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w Płocku w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje Projekt "Akademia aktywności" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów i uczennic do
przyszłego zatrudnienia. Projektem objętych zostanie 80 uczniów i uczennic z terenu miasta Płocka.


 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Przy realizacji ww. projektu zachowana będzie zasada równości szans płci.
 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Lider projektu:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6
09-402 Płock, ul. Lasockiego 14
www.sosw2plock.com

Partner projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel.fax 24 264 22 77, 24 268 94 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Szkoła większych mozliwości


Projekt „Szkoła większych możliwości” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek - najlepsza inwestycja.


Czytaj dalej
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 14


Projekt i wykonanie: Hedea.pl