Projekt „Zielony potencja subregionu pockiego szans rozwoju rynku pracy”  realizowany jest w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapita Ludzki jako projekt innowacyjny.

Okres realizacji projektu to: 01.06.2012 -31.01.2015.

Liderem projektu jest Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku natomiast Partnerami s:

Celem gównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu pockiego przyczyniajce si do zwikszenia kwalifikacji i umiejtnoci osób do 24 roku ycia pozostajcych bez zatrudnienia poprzez wypracowanie Modelu identyfikacji nowych zawodów w obszarze zielonej gospodarki oraz Modelu budowy instrumentu wspierajcego zainteresowanie tymi zawodami w okresie VI. 2012 – I. 2015 r.


W ramach projektu zostan opracowane produkty porednie przyczyniajce si do powstania produktów finalnych (Modeli):
  1. Opracowanie i utworzenie interaktywnej bazy zielonych zawodów, miejsc pracy i zielonej edukacji;
  2. Opracowanie i wdroenie modelu wizyt studyjnych;
  3. Zdefiniowanie nowego zawodu;
  4. Opracowanie programu ksztacenia instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  5. Opracowanie programu ksztacenia i doskonalenia osób bezrobotnych, pozostajcych bez pracy;
  6. Opracowanie programu ksztacenia praktycznego u pracodawców;
  7. Stworzenie laboratoriów zielonych zawodów funkcjonujcych przy urzdach pracy.

Odbiorcami produktu w wymiarze testowania bdzie 50 osób do 24 roku ycia pozostajcych bez zatrudnienia (w tym 60% kobiet), 16 nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz 10 pracodawców (przedsibiorców). Natomiast Uytkownikami w wymiarze docelowym bd: pracodawcy, organizacje pracodawców, organy prowadzce szkoy, samorzdy, ministerstwa.

Wicej informacji o projekcie mona znale na stronie www.zielonypotencjal.pl
 
Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości


Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości”

Celem głównym projektu było: podniesienie, zdobycie nowych bądź zmiana umiejętności, wiedzy i kwalifikacji 60 osób dorosłych w wieku od 18 r.ż (w tym 70% kobiet), zamieszkujących subregion płocki poprzez udział w edukacji pozaformalnej w formie studiów podyplomowych na kierunku: Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej, Terapia i edukacja osób z autyzmem, Wczesne nauczanie j. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zakończonych egzaminem przeprowadzonym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Lesznie , w okresie VII.2016 – III.2018.


Planowane efekty:
Uzyskanie kwalifikacji po ukończeniu studiów podyplomowych

Całkowita wartość projektu:  285 500,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 228 400,00 zł

Grupa docelowa: 60 osób dorosłych, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji i ich formalnego potwierdzania.  Uczestnicy projektu to osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego na obszarze subregionu płockiego (powiat gostyniński, sierpecki, płocki wraz z m. Płock). Grupę stanowią zarówno osoby pracujące jak i niepracujące.

Czytaj dalej
 
Akademia Aktywizacji Zawodowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Poddziałanie  6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek – najlepsza inwestycja

Okres realizacji projektu:  01.03.2013 - 20.05.2014

W ramach projektu, dla  100 osób pozostających bez zatrudnienia (w tym 60% kobiet) zarejestrowanych jako osoby długotrwale bezrobotne
w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku i Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku realizowane jest bezpłatne wsparcie w postaci:  • warsztatów  psychologiczno-doradczych,
  • kursów:

« Profesjonalne sprzątanie z elementami pielęgnacji terenów zielonych
« Pomoc kuchenna z elementami carvingu
« Bukieciarz-dekorator
« Drwal-pilarz
« Wizaż i stylizacja paznokci 
« Masarz-wędliniarz
« Piekarz-ciastkarz
« Monter instalacji wentylacyjnych
« Specjalista ds.promocji i reklamy
« Obsługa kasy fiskalnej i komputera


Dodatkowo (dla chętnych)

« Prawo jazdy kat.B
« Podstawy j.angielskiego

  • staży po zakończeniu kursu
 

Uczestniczki/uczestnicy projektu mają zapewnione:
bezpłatne materiały szkoleniowe,  poczęstunek, stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu.
 
Projekt adresowany jest w szczególności do osób niepełnosprawnych
i osób, które ukończyły  50 lat -  zarejestrowanych jako osoby długotrwale bezrobotne w Miejskim i Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku.

 

UWAGA: REKRUTACJĘ KANDYDATÓW I KANDYDATEK DO PROJEKTU PROWADZĄ MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU ORAZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOCKU
Lider projektu
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1
tel. 24 268 94 40 lub tel. 24 264 22 77,
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   www.zdz-plock.com.pl

Partnerzy projektu09-402 Płock, ul. 3 Maja 16
www.mup.plock.eu


 
Biało - Zielony Subregion PłockiTytuł projektu: „Biało – Zielony Subregion Płocki”

Cel główny projektu było: podniesienie, zdobycie nowych bądź zmiana umiejętności, wiedzy i kwalifikacji 105 osób dorosłych w wieku od 18 r.ż. (w tym 45 kobiet i 60 mężczyzn), zamieszkujących subregion płocki poprzez udział w edukacji pozaformalnej w formie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego oraz kursu zawodowego w obszarze fotowoltaiki, zakończonych egzaminem przeprowadzonym przez akredytowane instytucje, w okresie VII.2016 –VII.2017.

Planowane efekty: Uzyskanie kwalifikacji po ukończeniu szkolenia.

Całkowita wartość projektu:  512 906,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 410 325,00 zł

Czytaj dalej
 

Projekt by realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VIII, Poddziaanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 - 20.12.2013

Cel gówny projektu:
Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejtnoci 90 osób odchodzcych z rolnictwa (w tym 50 kobiet i 40 mczyzn) do potrzeb lokalnej i regionalnej gospodarki.
Czytaj dalej
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 14


Projekt i wykonanie: Hedea.pl