CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PLOCK DLA RODZINY 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku przystąpił jako partner do projektu pt. „CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PŁOCK DLA RODZINY”  realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku zrealizuje zadanie dotyczące  aktywizacji zawodowej, które zawiera organizację dla  uczestników/uczestniczek projektu następujących kursów:

 • Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Obsługa magazynu
 • Fakturzysta- sprzedawca-magazynier
 • Monter urządzeń energii odnawialnej

Ponadto przez cały okres realizacji kursów zostanie zapewniona opieka nad dziećmi uczestników/uczestniczek projektu.
 
Więcej o projekcie: http://mopsplock.eu/portal/pl/projekty_unijne_w_realizacji.html
 
Lider projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Wolskiego 4, II piętro, pokój 201
Tel. 24 364 02 45
 
 
Partner projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Tel. 24 264 22 77

 
Akademia Komputerowo - Językowa ZDZ 

Tytuł projektu:Akademia Komputerowo - Językowa ZDZ”

Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Cel główny projektu: podniesienie bądź zdobycie nowych kompetencji cyfrowych i językowych przez 146 osób (w tym 60% kobiet) w wieku powyżej 25 r. życia z wykształceniem maksymalnie średnim, pracujących i niepracujących zamieszkujących subregion płocki: Płock, powiaty: płocki, sierpecki, gostyniński,  poprzez uczestnictwo w kursie TGLS oraz ECDL PROFILE DIGCOMP 16 w okresie XI.2016-XII.2017

 Planowane efekty:

 -  nabycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie języka angielskiego i kompetencji komputerowych.

Całkowita wartość projektu:  482 885,55 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 386 308,44 zł
 

Do udziału w projekcie zapraszamy: 146 osób (w tym 60% kobiet) w wieku powyżej 25 r. życia z wykształceniem maksymalnie średnim, pracujących i niepracujących zamieszkujących w Płocku oraz w powiecie płockim, sierpeckim, gostynińskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem bądź podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych.

Dokumenty do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


W ramach projektu realizowane były:
 
Bezpłatne szkolenia w zakresie:

 • Język angielski kończący się wydaniem certyfikatu TGLS
 • kompetencje komputerowe w zakresie ECDL PROFILE DIGCOMP 16

Termin rekrutacji: listopad 2016 – styczeń 2017 r.

Okres realizacji: 01.11.2016 – 31.12.2017 r.

Lider projektu:
Informacje i zapisy:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro projektu pokój 100

Partner projektu:
Plocman Sp.z o.o.
ul. Dworcowa 18
09-402 Płock
tel. 24 3640610

 
Szansa na zatrudnienie


Tytuł projektu: SZANSA NA ZATRUDNIENIE
 
Cele projektu: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy.

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami.

Co oferował projekt?
 • identyfikację potrzeb,
 • poradnictwo zawodowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenie zawodowe,
 • staż.
Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacjiPlanowane efekty:

wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy, w szczególności osób starszych powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych,
o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami.
 
Wartość projektu:  907 829,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich:771 654,86 zł
 
Miejsce realizacji:powiat kutnowski
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 30.04.2018 rok
 
Dane kontaktowe:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego  11, 
tel. 24 254-49-59  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     www.zdzkutno.pl
 
Akademia Kompetencji ZDZ w Plocku


 


Tytuł projektu: „Akademia Kompetencji ZDZ w Płocku”

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 62 uczniów (w tym 36 dziewcząt i 26 chłopców) uczęszczających do Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku oraz wsparcie 20 nauczycieli Technikum  (16 kobiet i 4 mężczyzn) w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w okresie VIII.2017-VII.2018.

Planowane efekty:
dla uczniów:

- wzrost kompetencji matematycznych, biologiczno-chemicznych, językowych, informatycznych
- wzrost umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej
- zdobycie umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy

- zdobycie umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy
 
 
dla nauczycieli:
- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia nowatorskich zajęć bazujących na metodzie eksperymentu


Całkowita wartość projektu:  244 230,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 195 384,00 zł
 
Grupa docelowa:
- 62 uczniów klas II uczących się w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku, w tym 36 dziewcząt i 26 chłopców.
- 20 nauczycieli uczących w Technikum w tym 16 kobiet i 4 mężczyzn.
 

Kierunki wsparcia:
dla uczniów:
I.   
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: matematyki, języka angielskiego i języka polskiego
II.   Zajęcia rozwijające umiejętności: biologiczno – chemiczne, informatyczne
III.  Zajęcia dodatkowe – wyjazdy edukacyjno-poznawcze: wzmacnianie kompetencji kluczowych poprzez kontakt z realnym stanowiskiem pracy i nowoczesnymi technologiami    
IV.  Warsztaty MOJA FIRMA: symulacja  założenia i prowadzenia własnej firmy
V.  Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów: rozwój kompetencji osobistych i społecznych
VI. Warsztaty psychoedukacyjne z elementami socjoterapii
 

 dla nauczycieli:
- szkolenie „Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”

Wsparcie dodatkowe: uczestnicy/uczestniczki projektu otrzymują bezpłatnie:
- poczęstunek podczas zajęć,
- materiały dydaktyczne

Okres realizacji: 01.08.2017 – 20.07.2018 r.
 
Realizator projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
09-402 Płock, ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77
Biuro projektu: pok. 100
 

 
Zawodowcy na start II


Tytuł projektu: „Zawodowcy na start II”

Cel główny projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie przez 46 uczniów (26 dziewcząt i 20 chłopców) z klas III Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy – poprzez wdrożenie programu edukacyjnego określonego w związku z Diagnozą potrzeb Szkoły – w okresie X.2017 – IX.2018.

Planowane efekty:
 • przybliżenie uczniom/uczennicom sytuacji i warunków panujących na rynku pracy, nowoczesnych technologii w branży informatycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej,
 • nabycie dodatkowych kwalifikacji,
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy grupowej, kontakt z klientem itp.),
 • zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu nauki

Całkowita wartość projektu: 347 375,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 277 900,00 zł

Grupa docelowa: 46 uczniów/uczennic klas III uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich, Technik Informatyk oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych i zamieszkujących województwo mazowieckie.


Czytaj dalej
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 14


Projekt i wykonanie: Hedea.pl