Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VI Poddziaanie  6.1.1 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

Czytaj dalej
 

Projekt "Szkolenie szans na zatrudnienie" wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Informacje o projekcie: Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej. Dziaanie: 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej. Poddziaanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osób zagroonych wykluczeniem spoecznym.

Czytaj dalej
 
Projekt „Nowy zawód – szans na lepsze jutro” wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Poddziaania  6.1.1 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) by Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie. Czowiek – najlepsza inwestycja.
Czytaj dalej
 
Projekt „Aktywno kluczem do sukcesu” wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Poddziaanie  6.1.1 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) byt Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie. Czowiek – najlepsza inwestycja.
Czytaj dalej
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 następna > ostatnia >>

Strona 14 z 14


Projekt i wykonanie: Hedea.pl