Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE
W grudniu 2015 r. rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych pn. Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE.

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych jak największej grupy społeczeństwa w całym kraju poprzez doposażenie i rozbudowanie w naszym Zakładzie centrum edukacyjno-demonstracyjnego w zakresie systemów odnawialnych źródeł energii.

Nowo powstałe Centrum zapewni kompleksową edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, jak również będzie wspierało kształcenie animatorów edukacji ekologicznej. Z naszego centrum będą mogły skorzystać wszyscy zainteresowani ekologią – dzieci i młodzież (jako grupa, która w przyszłości dokona wyboru zawodu) oraz osoby dorosłe – niepracujące i pracujące, w tym m.in. nauczyciele, doradcy zawodowi, instalatorzy (którzy zyskają szansę na zdobycie nowych bądź podniesienie posiadanych kwalifikacji i umiejętności).

Okres realizacji projektu: 01.12.2015 – 30.11.2016


    

Projekt i wykonanie: Hedea.pl