Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości 

Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości”
 

Cel główny projektu: podniesienie, zdobycie nowych bądź zmiana umiejętności, wiedzy i kwalifikacji 60 osób dorosłych w wieku od 18 r. ż. (w tym 70% kobiet), zamieszkujących subregion płocki poprzez udział w edukacji pozaformalnej w formie studiów podyplomowych na kierunku: Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej, Terapia i edukacja osób z autyzmem, Wczesne nauczanie j. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zakończonych egzaminem przeprowadzonym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Lesznie , w okresie VII.2016 – III.2018.

Planowane efekty: Uzyskanie kwalifikacji po ukończeniu studiów podyplomowych
Całkowita wartość projektu:  285 500,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 228 400,00 zł

Grupa docelowa: 60 osób dorosłych, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji i ich formalnego potwierdzania.  Uczestnicy projektu to osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego na obszarze subregionu płockiego (powiat gostyniński, sierpecki, płocki wraz z m. Płock) . Grupę stanowią zarówno osoby pracujące jak i niepracujące.

Kierunki wsparcia: bezpłatne studia podyplomowe w zakresie:

  •  „Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej”– 2 semestry – 450 godzin – 1 grupa 20 osobowa;
  •  „Terapia i edukacja osób z autyzmem” – 2 semestry – 350 godzin – 1 grupa 20 osobowa;
  •  „Wczesne nauczanie jęz. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”– 3 semestry – 360 godzin – 1 grupa 20 osobowa

dodatkowo uczestnicy/uczestniczki studiów podyplomowych otrzymują:
  • bezpłatny catering podczas zajęć,
  • zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Płocka,
  • bezpłatne materiały dydaktyczne.
Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 20.03.2018 r.

Termin rekrutacji: 01 lipca – 15 września 2016 r.

Dane kontaktowe Realizatora projektu: Biuro projektu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegóły dotyczące naboru i uczestnictwa w projekcie: Regulamin rekrutacji i  uczestnictwa w projekcie

Wymagane dokumenty rekrutacyjne (dotyczy wszystkich Kandydatów):

1.       Karta zgłoszenia udziału w projekcie,

2.       Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3.       W przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności (jedynie do wglądu przez pracowników Biura projektu).

4. Dodatkowo:

a) Dla kandydatów na studia podyplomowe na kierunku Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem– kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego.

b) Dla kandydatów na studia podyplomowe na kierunku Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego na Etapie Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym – kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub klasach I – II szkoły podstawowej. 

 


Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE
W grudniu 2015 r. rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych pn. Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE.

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych jak największej grupy społeczeństwa w całym kraju poprzez doposażenie i rozbudowanie w naszym Zakładzie centrum edukacyjno-demonstracyjnego w zakresie systemów odnawialnych źródeł energii.

Nowo powstałe Centrum zapewni kompleksową edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, jak również będzie wspierało kształcenie animatorów edukacji ekologicznej. Z naszego centrum będą mogły skorzystać wszyscy zainteresowani ekologią – dzieci i młodzież (jako grupa, która w przyszłości dokona wyboru zawodu) oraz osoby dorosłe – niepracujące i pracujące, w tym m.in. nauczyciele, doradcy zawodowi, instalatorzy (którzy zyskają szansę na zdobycie nowych bądź podniesienie posiadanych kwalifikacji i umiejętności).

Okres realizacji projektu: 01.12.2015 – 30.11.2016


    

Projekt i wykonanie: Hedea.pl