Młodzież z perspektywą!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj dalej

Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 - 20.08.2015

Cel główny projektu:
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in.dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności 70 uczniów (min. 40% dziewcząt) do przyszłego zatrudnienia
Czytaj dalej

Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

Projekt „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”, współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany jest w ramach Priorytetu IX jako projekt innowacyjny.


Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Liderem projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku.

Natomiast Partnerami są:
- Gmina Miasto Płock (Urząd Miasta Płocka), Stary Rynek 1, 09-400 Płock tel.: 24 367 15 55,
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gałczyńskiego 26, 09-402 Płock, tel. 24 366 53 66 do 68, faks 24 366 53 69.


Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r. – 31.05.2015 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego w zakresie informatyk i fryzjer w szkołach zawodowych
woj. mazowieckiego w okresie od sierpnia 2012 do maja 2015 r.


Odbiorcy produktu:
 • w wymiarze docelowym: nauczyciele/ki i uczniowie/uczennice 196 techników województwa mazowieckiego
 • w wymiarze upowszechniania i włączania: 60 nauczycieli/ek z 30 techników, 30 dyrektorów, 30 szkół, 20 organów prowadzących, 6 przedstawicieli organów nadzorujących
 • w wymiarze testowania: 12 nauczycieli/ek z 3 szkół zawodowych, 80 uczniów/uczennic z 3 szkół zawodowych, 2 organy prowadzące, 3 szkoły zawodowe.


PRODUKTY PROJEKTU

W ramach projektu zostaną wytworzone następujące produkty:
 1. Wdrożenie platformy współpracy szkoła–pracodawcy jako bazy dla pozostałych produktów poprzez warsztaty dla nauczycieli/ek i pracodawców z zakresu metodologii projektu innowacyjnego.
 2. Powołanie Samorządowej Rady Szkolnictwa Zawodowego (SRSZ).
 3. Wdrożenie wypracowanego przez SRSZ systemu organizacyjno-finansowego realizacji praktyk w 3 szkołach objętych projektem.
 4. Testowanie programów doskonalenia nauczycieli/ek kształcenia zawodowego realizowanych u pracodawców.
 5. Testowanie laboratorium kompetencji miękkich uczniów/uczennic, doradztwo indywidualne, w tym symulacje realnych sytuacji na określonym stanowisku pracy.
 6. Szkolenia uczniów/uczennic prowadzone przez pracodawców.
 7. Prowadzenie praktyk wg zmodernizowanych programów dla 80 osób i stałe wyposażenie uczniów/uczennic w pakiety oraz doposażenie stanowisk praktyk w niezbędne narzędzia ICT.
 8. Testowanie znaku jakości realizacji praktyk. Certyfikat (znak jakości) będzie przyznawany przez SRSZ pracodawcy.
 9. Potwierdzanie przez pracodawców kompetencji i umiejętności uczniów w formie certyfikatu sygnowanego przez pracodawcę i SRSZ.
Przy testowaniu produktów finalnych i pośrednich uwzględniona będzie zasada równości szans płci, w szczególności nacisk będzie położony na przełamywanie stereotypów w odniesieniu do wyborów zawodowych kobiet i mężczyzn.

Więcej infromacji o projekcie można znaleźć na stronie www.innowacyjneszkolnictwo.pl

LIDER PROJEKTU:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock
tel. 24 268 94 40,
      24 264 22 77
www.zdz-plock.com.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt i wykonanie: Hedea.pl